Μόλις σε είδα...

6.2.21

 As soon as I saw you, I knew a giant
adventure was about to happen


(Μόλις σε είδα, ήξερα ότι μια γιγάντια περιπέτεια 
επρόκειτο να συμβεί)
You Might Also Like

0 σχόλια

Στην παρέα των Top Blogs